Surađujem s mojim gradom

Prijava: Uništavanje zelene površine na Bulevaru (Tuzla)

Uništavanje zelene površine na Bulevaru
Komunalna inspekcija |
03.01.2018. |
U proceduri |
Pitanje korisnika

Poštovani,

Zelena, tačnije sada već blatnjava površina koja je kao takva ostala nakon preuređenja malog parkinga preko puta glavne zgrade Pošte i BH Telecoma je devastirana stalnim parkiranjem vozila na ovaj uski pojas koji razdvaja novu pješačko-biciklističku stazu i parking. Molim Vas da nadležna služba kao i komunalni redari poduzmu mjere kako bi se ova devastirana zelena površina zaštitila češćim obilaskom ove lokacije od strane redara, kao i eventualnom zaštitom iste fizičkim barijerama (betonskim polukuglama ili stubićima).

S poštovanjem.

Odgovor iz grada
Još uvijek nema odgovora iz Grada.