Surađujem s mojim gradom

Prijava: Table s nazivima ulica (Tuzla)

Table s nazivima ulica
Ostali zahtjevi |
13.02.2018. |
U proceduri |
Pitanje korisnika

Poštovani,

Hoće li i kada biti postavljene table s nazivima ulica u gornjem dijelu naselja Tušanj (Mandići, Cerovi i Rasovac)? Nova numeracija postavljena je sigurno prije deset godina, a nikad nisu postavljene table s tačnim nazivima ulica, pa ta zbrka traje do dana današnjeg (građani se ili prijavljuju na staroj adresi ili svojevoljno upisuju šta smatraju ili im je neko rekao da je ispravno).

Možemo li u skorije vrjieme očekivati rješavanje ovog problema?

Odgovor iz grada
Još uvijek nema odgovora iz Grada.