Surađujem s mojim gradom

Prijava: Ulična rasvjeta, 6. bosanska (Tuzla)

Ulična rasvjeta, 6. bosanska
Javna rasvjeta |
13.02.2018. |
U proceduri |
Pitanje korisnika

Poštovani,
Ljudi iz JKP Saobraćaj su došli u petak u 6. bosansku. Psovali su, galamili, zakrčili cestu, ljudi ih zaobilazili. Skinuli su lampu sa stuba i otišli. Od tad je kod nas mrkli mrak. Koliko li će sad ovo trajati?

Odgovor iz grada
Još uvijek nema odgovora iz Grada.