Ukupno prijava: 2,450

ZENICA

Broj prijava: 1,614

Broj prijavljenih problema po kategorijama

TUZLA

Broj prijava: 836

Broj prijavljenih problema po kategorijama