Surađujem s mojim gradom

Tuzla

Kako prijaviti problem u gradu?!?

POPUNITE KRATKI FORMULAR
OZNAČITE MJESTO NA MAPI
POSTAVITE FOTOGRAFIJU
U ROKU OD 3 RADNA DANA, GRADSKA ADMINISTRACIJA ODGOVARA NA VAŠU PRIJAVU
U proceduri
Uzurpirani trotoar - do kada?
Zauzimanje javne površine
U proceduri
Izletišta Ilinčica (ponovno obraćanje)
Ostali zahtjevi
U proceduri
Obrezivanje drveća
Čišćenje ulica i javnih površina
U proceduri
Ekstremno prljav grad
Čišćenje ulica i javnih površina