Surađujem s mojim gradom

Prijava: "Divlja" cesta i parkiranje na Slatini (Tuzla)

"Divlja" cesta i parkiranje na Slatini
Ostali zahtjevi |
03.01.2018. |
Odgovoreno |
Potrebno vrijeme za odgovor: 122 sati/a
Pitanje korisnika

Poštovani,
već dugi niz godina postoji "divlja" cesta koja spaja ulicu 6. Bosanska (kod broja 55) sa naseljem Slatina. Oko navedene ceste, a posebno iza objekta na broju 55 (zelena površina igrališta na Slatini), vrši se parkiranje automobila, što dodatno oštećuje ovu zelenu površinu i doprinosi raznošenju blata po okolnim saobraćajnicama.

Takođe, na dijelu ove zelene površine se nalazi divlje rastinje koje niko ne uređuje.

Iz navedenog vas molimo:

-da se navedena cesta uplani, asfaltira, reguliše i označi ukoliko to zakonske mogućnosti dozvoljavaju ili da se obustavi saobraćanje i parkiranje na navedenom dijelu ukoliko predhodna opcija nije moguća i uredi zelena površina, a sve sa svrhom uređenja naselja Slatina i riješavanja ovog dugogodišnjeg problema koje građani ovog naselja imaju.

Molimo da saobraćajni inspektor i inspektor za komunalne poslove izvrše uvid u ovaj hronični problem ovog naselja (da evidentiraju blato i kamenje koje se nalazi na trotoaru ulice 6. Bosanska, gdje cesta izlazi, kao i na saobraćajnici u ulici Slatina - drugom izlazu sa ove "ceste" i "parkinga"), te da služba za komunalne poslove predloži i sprovede riješavanje navedenog problema.

Odgovor iz grada

Poštovani,

Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla zaprimila je pitanje putem
platforme „Centar72 Tuzla, broj 824 od 03.01.2018 godine, a vezano za
postojanje „divlje" ceste koja spaja ulicu 6.Bosanska (kod broja 55) ,
sa naseljem Slatina, uništavanje dijela zelene površine iza stambenog
objekta na broju 55, dio igrališta na Slatini, nedozvoljenim
parkiranjem automobila, oštećivanjem zelene površine, raznošenjem
blata sa predmetne zelene površine po okolnoj saobraćajnici.

Postupajući po navodima iz prijave, komunalni inspektor je dana,
08.01.2018 godine izvršio inspekcijski nadzor na pomenutoj lokaciji i
utvrdio slijedeće:

Od stambenog objekta u ulici 6.Bosanska, kod broja 55 odvaja se krak
pristupne staze „ceste", koja spaja ulicu 6.Bosanska i naselje
Slatinu, tačnije igralište na Slatini. Dio zelenog pojasa-igrališta
na Slatini, u dužini cca 40,00m, iza stambenog objekta na broju 55.,
upotpunosti je devastiran, zapušten i pretvoren u „blatnu" površinu,
stalnim parkiranjem motornih vozila, koja služi kao improvizovani
parking prostor. Indikativno je da vozila po izlazu sa igrališta
raznose blato po saobraćajnci.

O svemu gore navedenom će biti upoznata Služba za komunalne poslove,
izgradnju i poslove MZ-a u čijoj nadležnosti je održavanje javnih
zelenih površina, kao i izgradnja i održavanje lokalne infrastrukture.

S poštovanjem,

GRAD TUZLA

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

INSPEKTORAT KOMUNALNE I SANITARNE DJELATNOSTI

KOMUNALNI INSPEKTOR