Surađujem s mojim gradom

Prijava: Odvoz smeća I čišćenje ulice od snijega (Tuzla)

Odvoz smeća I čišćenje ulice od snijega
Čišćenje ulica i javnih površina |
26.12.2017. |
U proceduri |
Pitanje korisnika

Molim vas da intervenisete u javnom komunalnom preduzeću Komunalac da odvoženje smeća u ul.Pavla Goranina vrše dva puta sedmično. Naime, radnici navedenog preduzeća u većem dijelu ulice smeće odvoze utorkom i petkom, ali u dijelu navedene ulice to rade samo utorkom, iako mještani plaćaju odvoz kao I svi drugi tj. plaćaju istu cijenu, a dobivaju polovičnu uslugu. Takođe valja skrenuti pažnju da prilikom čišćenja navedene ulice od snijega radnici sa mašinom dolaze do određene tačke I ne čiste ulicu do kraja, sto pravdaju da se radi o makadamskom putu. S tim u vezi bitno je istaći da je dio navedene ulice sada asfaltiran, te više ne postoji nijedan razlog da se snijeg ne čisti do kraja ulice, jer je ista u redu prioriteta, obzirom da se radi o visinskoj zoni.

Odgovor iz grada
Još uvijek nema odgovora iz Grada.