Surađujem s mojim gradom

Prijava: Ponovna molba za poboljšanjem saobraćaja (Tuzla)

Ponovna molba za poboljšanjem saobraćaja
Parkiranje |
03.01.2018. |
U proceduri |
Pitanje korisnika

Poštovani, iako je i ranije prijavljivan problem regulisanja saobraćaja u mirovanju, još uvijek nije došlo do poboljšanja saobraćaja u ulici 1. Inžinjerske brigade između zgrada "Titanik" i "Robot".

Ovim putem vas u ime stanara ove zgrade molimo da se postavi dodatna horizontalna i vertikalna signalizacija, te da da se ograniči parkiranje automobila u uskim dijelovima ove ulice (prema zgradi "Toranj"), kako bi se olakšalo kretanje pješaka (stanara) i automobila ovim dijelom.
Kao stanari ove zgrade često imamo priliku da vidimo da dostavna vozila prave veliku gužvu, te im je prostor za kretanje ograničen parkiranim automobilima. U navedenoj ulici se odvija i saobraćaj u mirovanju (parkiranje), a parking površine uopšte nisu jasno označene.

Prilog o dokazu ranije prijave ovog problema gradskoj upravi (prije 3 mjeseca) :

http://centar72.ba/tuzla/prijava/regulisanje-saobra%C4%87aja-u-ulici-1-i...

Odgovor iz grada
Još uvijek nema odgovora iz Grada.