Surađujem s mojim gradom

Prijava: Ponovna prijava uništavanja zelene površine (Tuzla)

Ponovna prijava uništavanja zelene površine
Komunalna inspekcija |
29.12.2017. |
U proceduri |
Pitanje korisnika

Poštovani,

Molimo vas da komunalni redari obiđu i zaštite zelenu površinu kod obdaništa "Bambi" u ulici M.Tita 151, a koja se svakodnevno uništava parkiranjem na istoj. O navedenom smo više puta kao stanari tražili zaštitu i saniranje zelene površine, no još uvijek ništa nije poduzeto od službe za komunalne poslove Grada. Iz navedenog razloga molimo da inspektorat pošalje komunalne redare u *svakodnevni obilazak* kako bi se površina zaštitila.

Sa pogoršanjem vremenskih prilika na uništenoj zelenoj površini se formiralo veliko blato, koje se raznosi po okolnom trotoaru i pristupnom putu.

Ranije prijeve ovog problema gradskoj upravi od strane građana:

http://centar72.ba/tuzla/prijava/parkiranje-na-uzurpiranom-i-o%C5%A1te%C...

http://centar72.ba/tuzla/prijava/zabrana-parkiranja-na-pristupnom-putu#z...

Odgovor iz grada
Još uvijek nema odgovora iz Grada.