Surađujem s mojim gradom

Prijava: Trotoar (Tuzla)

Trotoar
Čišćenje ulica i javnih površina |
23.08.2016. |
U proceduri |
Pitanje korisnika

U ulici Kojšino, do Komemoratvnog centra, trotoar za pješake je potpuno zarastao u korov, što se vidi na fotografiji koju prilažem.

Odgovor iz grada
Još uvijek nema odgovora iz Grada.