Surađujem s mojim gradom

Prijava: Uređenje parking površine (Tuzla)

Uređenje parking površine
Parkiranje |
13.07.2017. |
U proceduri |
Pitanje korisnika

Poštovani, molimo vas da se izvrši uređenje parking površine na adresi Maršala Tita 141 u blizini zgrade Suda.

Naime navedena površina godinama se nalazi uz napuštenu zgradu, te se koristi bez ikakvog reda i kontrole, a zbog čega najviše ispaštaju stanari okolnih stambenih zgrada.
Molimo vas da se navedena površina uredi, ukoliko je potrebno da se uspostavi i naplata parkinga, te da se time u navedenoj ulici uspostavi kvalitetan saobraćaj u mirovanju.
Takođe vas molimo da se izvrši i odgovarajuća popravka i nadopuna saobraćajne signalizacije u dijelu pristupnog puta na spomenutoj lokaciji.

Zahvaljujemo unaprijed.

P.S. Zahvaljujemo gradskoj upravi i preduzeću SiK Tuzla koji su preko puta ove lokacije postavili zaštitne stubove te se pješaci sada mogu slobodno kretati trotoarom u ovom dijelu ulice Maršala Tita.

Odgovor iz grada
Još uvijek nema odgovora iz Grada.