Surađujem s mojim gradom

Prijave

Odgovoreno
"Divlja" cesta i parkiranje na Slatini
Ostali zahtjevi
U proceduri
Ponovna molba za poboljšanjem saobraćaja
Parkiranje
Odgovoreno
Molba za trajnim riješavanjem zaštite zelene površine
Parkiranje
U proceduri
Uništavanje zelene površine na Bulevaru
Komunalna inspekcija
U proceduri
Ponovna prijava uništavanja zelene površine
Komunalna inspekcija
U proceduri
Odvoz smeća I čišćenje ulice od snijega
Čišćenje ulica i javnih površina
Odgovoreno
Kvar ulične rasvjete, ulica Pavla Goranina
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Ponovljeni upit vezano
Komunalna inspekcija
U proceduri
Nepropisno parkiranje na bp Petrol Irac
Parkiranje
U proceduri
Sijalice ulične rasvjete, Armije BIH
Javna rasvjeta
U proceduri
"Divlja" cesta
Sanacija ulica i cesta
Odgovoreno
Kvar javne rasvjete, Stupine
Javna rasvjeta

Pages