Surađujem s mojim gradom

Prijave

Odgovoreno
Pomfrit - Akrilamid
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Prijava kvara rasvjete u ulici Ludviga Pestića
Javna rasvjeta
U proceduri
Kanalizacija i sanacija ceste
Sanacija ulica i cesta
Odgovoreno
Pitanje nadležnosti nad zemljištem u državnoj svojini
Zauzimanje javne površine
Odgovoreno
Ulična rasvjeta u ulici Narodnog fronta
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Kvar ulične rasvjete u ulici Pavla Goranina
Javna rasvjeta
U proceduri
Opasno ulegnuće na kolovozu
Sanacija ulica i cesta
U proceduri
Ruševna zgrada
Građevinska inspekcija
U proceduri
Sanacija trotoara
Sanacija ulica i cesta
U proceduri
Saniranje prekopa u gradu
Sanacija ulica i cesta
U proceduri
Asfaltiranje nakon sanacije vodovodnih cijevi
Sanacija ulica i cesta
U proceduri
Sanacija / nasipanje puta tucanikom
Sanacija ulica i cesta

Pages