Surađujem s mojim gradom

Prijave

U proceduri
Sankcionisanje parkiranja na zelenoj površini
Komunalna inspekcija
U proceduri
Zabrana parkiranja na pristupnom putu
Saobraćajna signalizacija
Odgovoreno
Sankcionisanje parkiranja na javnim zelenim površinama
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Kvar ulične rasvjete
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Prijava kvara na javnoj rasvjeti
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Saniranje pristupnog puta u ulici M. Tita
Sanacija ulica i cesta
U proceduri
Saniranje fasada u Titovoj ulici
Građevinska inspekcija
U proceduri
Sanacija trotoara, asfaltiranje i postavljanje zaštitne bankine
Sanacija ulica i cesta
Odgovoreno
Sanacija ceste u Krečanskoj
Sanacija ulica i cesta
Odgovoreno
Javna rasvjeta ne radi
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Čišćenje korita rijeke Jale
Regulacija riječnih korita
U proceduri
OBORINSKE VODE
Održavanje oborinske kanalizacije

Pages