Surađujem s mojim gradom

Prijave

Odgovoreno
Ugroženost od strane pasa lutalica
Ostali zahtjevi
U proceduri
Kablovska televizija
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
NELEGALNO POSTAVLJENI BETONSKI IVIČNJACI
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Prijava neadekvatno postavljene klime
Komunalna inspekcija
U proceduri
Tuzlanski metro
Sanacija ulica i cesta
Odgovoreno
Molba za sanaciju ulice
Sanacija ulica i cesta
Odgovoreno
Zahtjev za inspekcijskim nadzorom
Građevinska inspekcija
Odgovoreno
Rasvjeta u naselju Kula
Javna rasvjeta
U proceduri
Zaštita zelene površine
Ostali zahtjevi
U proceduri
Zaštita trotoara od nesavjesnog parkiranja u naselju Bulevar
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Ulična rasvjeta u Bukinjskoj ulici
Javna rasvjeta
U proceduri
Nadopuna za pitanje 727
Komunalna inspekcija

Pages