Surađujem s mojim gradom

Prijave

U proceduri
Začepljen odvod javne česme
Ostali zahtjevi
Riješeno
Obezbeđenje gradilišta
Građevinska inspekcija
U proceduri
Tonjenje, Džindić Mahala
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Saniranje fasada
Građevinska inspekcija
Odgovoreno
Saniranje pristupnog puta u titovoj ulici
Sanacija ulica i cesta
Odgovoreno
Čišćenje javne površine i kanala oborinske kanalizacije
Održavanje oborinske kanalizacije
Odgovoreno
Saniranje šetališta na Slanoj banji
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Mostić Stupine Kula
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
inspekcijski nadzor, fasade Slatina
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Uređenje parkinga iza Elektrotehničke škole
Parkiranje
Odgovoreno
Deponovanje zemlje
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Asfaltiranje pristupnog puta
Sanacija ulica i cesta

Pages