Surađujem s mojim gradom

Prijave

Odgovoreno
Zahtjev za rekonstrukcijom parka na Slatini
Održavanje zelenih površina
Odgovoreno
Zahtjev za inspekcijskim nadzorom sa svrhom zaštite zelene površine
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Saniranje fasada u rudarskoj ulici
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Regulisanje saobraćaja u ulici 1. inžinjerske brigade
Saobraćajna signalizacija
Odgovoreno
Saniranje stepenica kod Raiffeisen banke na sjenjaku
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Zahtjev za inspekcijskim nadzorom sa svrhom saniranja fasade
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Cesta, Mandići
Sanacija ulica i cesta
Odgovoreno
Parkiranje na uzurpiranom i oštećenom dijelu zelene površine u centru grada
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Oštećenja na sonom trgu
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Ulična rasvjeta, Š. Zahirovića
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Stijene i kamenje na putu
Zauzimanje javne površine
U proceduri
Odgovor na pitanje 670
Komunalna inspekcija

Pages