Surađujem s mojim gradom

Naslovna

Kako prijaviti problem u gradu?!?

POPUNITE KRATKI FORMULAR
OZNAČITE MJESTO NA MAPI
POSTAVITE FOTOGRAFIJU
U ROKU OD 3 RADNA DANA, GRADSKA ADMINISTRACIJA ODGOVARA NA VAŠU PRIJAVU
U proceduri
Podzemni hidrant
Komunalna inspekcija
U proceduri
Nedostaje poklopac šahta
Komunalna inspekcija
U proceduri
Zatvoreni bazen
Ostali zahtjevi
U proceduri
Divlja deponija
Komunalna inspekcija