Surađujem s mojim gradom

Naslovna

Kako prijaviti problem u gradu?!?

POPUNITE KRATKI FORMULAR
OZNAČITE MJESTO NA MAPI
POSTAVITE FOTOGRAFIJU
U ROKU OD 3 RADNA DANA, GRADSKA ADMINISTRACIJA ODGOVARA NA VAŠU PRIJAVU
U proceduri
Farbanje pješačkog prelaza
Saobraćajna signalizacija
Odgovoreno
KLUPE
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Rad matičnog ureda
Ostali zahtjevi
U proceduri
Parkiranje i brza vožnja
Parkiranje