Surađujem s mojim gradom

Naslovna

Kako prijaviti problem u gradu?!?

POPUNITE KRATKI FORMULAR
OZNAČITE MJESTO NA MAPI
POSTAVITE FOTOGRAFIJU
U ROKU OD 3 RADNA DANA, GRADSKA ADMINISTRACIJA ODGOVARA NA VAŠU PRIJAVU
U proceduri
Šahtovi Travnička-Broda
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima
U proceduri
Bezbjednost građana
Ostali zahtjevi
U proceduri
Nedostatak službenih novina na webu
Ostali zahtjevi
U proceduri
Sanacija ulice
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima