Surađujem s mojim gradom

Prijava: Blato na putu u Crkvicama (Zenica)

Blato na putu u Crkvicama
Čišćenje ulica |
30.10.2017. |
Odgovoreno |
Potrebno vrijeme za odgovor: 47 sati/a
Pitanje korisnika
Na dijelu puta od benzinske pumpe Petrol u Crkvicama (kod bolnice), pa do skretanja prema Smetovima, na putu je blato koje nanose teretna vozila, koja voze materijal sa gradilišta koridora 5C.
Odgovor iz grada

Poštovani,
Urgencijom od strane Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove dana 30.10.2017. godine naloženo je Izvođaču radova da otkloni uočene nedostatke, uz upoznavanje predstavnika Autocesta koje su u svojstvu nadzora i kao garant za sprovođenje sporazuma sa Gradom Zenica.

Služba za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove