Surađujem s mojim gradom

Prijava: Zapostavljanje pranja ulice (Zenica)

Zapostavljanje pranja ulice
Čišćenje ulica |
18.07.2016. |
Odgovoreno |
Potrebno vrijeme za odgovor: 28 sati/a
Pitanje korisnika
Već duži period primjećujem da se ulica Fra Grge Martića (između ulaza u zgradu i garaža) neredovno pere, za razliku od dijela sa druge strane garaža, kod bivšeg C bloka. Vozač cisterne na moju primjedbu kaže da ne može prići zbog granja obližnjeg platana. Smatram da ista ta firma (JKP Alba) treba da prokreše granje i omogući pristup zgradi i ulici. Sumnjam da umanjuju račun Općini za neobavljeni posao i nadzorni organ treba da kontroliše usluge i pravovremeno reaguje na propuste u radu JKP Albe. Zajedno za ljepšu Zenicu! Pozdrav
Odgovor iz grada

Poštovani,
dana 19.07.2016. godine, izvršili smo orezivanje grana platana, koji se nalazi u ulici Fra Grge Martića, u blizini lokacije između ulaza u zgradu i garaža, a koje je zajedno sa parkiranim vozilima u vlasništvu naših građana dosad sprečavalo pranje navedenog dijela ulice, onemogućavanjem slobodnog pristupa našim motornim vozilima i mašinama. Pranje navedenog dijela ulice Fra Grge Martića izvršit će se tokom ove sedmice.

Uprava „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica