Surađujem s mojim gradom

Prijave

U proceduri
Problem dionica lokalnog puta
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Monitoring kvaliteta zraka
Zaštita životne sredine
Odgovoreno
Novogodišnje ukrašavanje kružnog toka u Crkvicama
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Problem sa JP VIK
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Dugogodišnji problem sa kontejnerskim mjestom
Komunalna inspekcija
Riješeno
Upit o pristupu razvojnom planu grada
Ostali zahtjevi
U proceduri
Prinudni upravitelji
Građevinska inspekcija
U proceduri
Nedostajući branici
Ostali zahtjevi
U proceduri
Rasvjeta
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Uzurpiranje zelene površine, parkiranje i vožnja trotoarom
Parkiranje
Riješeno
Spaljivanje otpada na krovu objekta
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Zacarina, prekopana cesta
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima

Pages