Surađujem s mojim gradom

Prijave

Riješeno
Ulična rasvjeta, ul. Z. Dizdarevića
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Turski park
Prijava kvara instalacija
Riješeno
Nova divlja deponija
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Izmještanje ulične svjetiljke
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Neispravna rasvjeta
Javna rasvjeta
Riješeno
Odlaganje otpada
Odnošenje smeća
U proceduri
ZAGAĐENJE
Zaštita životne sredine
U proceduri
Rupa na kolovozu
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima
Odgovoreno
Zamjena sijalica na stubovima u ulici Lopate (Raspotočje)
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Rasvjeta na visećim mostovima
Javna rasvjeta
Odgovoreno
Odlaganje otpada uz glavnu cestu.
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Rasvjeta i signalizacija
Javna rasvjeta

Pages