Surađujem s mojim gradom

Prijave

Odgovoreno
ODVOD OBORINSKIH VODA
Trenutno nije definirano!
Riješeno
KVALITET SANACIJE GRADSKIH ULICA
Građevinska inspekcija
Riješeno
TRG ALIJE IZETBEGOVICA
Ostali zahtjevi
Riješeno
NEPROPISNO PARKIRANJE
Parkiranje
Riješeno
NEPOKRPLJENE RUPE NA CESTI
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima
Riješeno
ZAHTJEV ZA IZLAZAK NA TEREN
Trenutno nije definirano!
Riješeno
ZAHTJEV
Javna rasvjeta
Riješeno
UZNEMIRAVANJE
Ostali zahtjevi
Riješeno
IZLIJEVANJE KANALIZACIONIH FEKALIJA U JANJIĆIMA
Crpljenje fekalnih i atmosferskih voda
Riješeno
SANACIJA NAPRAVLJENIH OŠTEĆENJA DVORIŠTA
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima
Riješeno
TRAVNIČKA CESTA
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima
Odgovoreno
RASVJETA
Ostali zahtjevi

Pages