Surađujem s mojim gradom

Prijave

Odgovoreno
PSI LUTALICE
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
HITNO TREBAMO DVA ŠAHTA
Crpljenje fekalnih i atmosferskih voda
Odgovoreno
Višegodišnji problem
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Asfalt
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima
Odgovoreno
Saobraćajna signalizacija
Saobraćajna signalizacija
Riješeno
Divlja deponija
Komunalna inspekcija
Riješeno
Podzemni hidrant
Komunalna inspekcija
Riješeno
Nedostaje poklopac šahta
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Zatvoreni bazen
Ostali zahtjevi
Odgovoreno
Divlja deponija
Komunalna inspekcija
Odgovoreno
Udarni krateri na Jaliji
Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima
Odgovoreno
Prljanje saobraćajnice
Građevinska inspekcija

Pages